เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ โครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD Facilities Boost up) ประจำปี 2566

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ สนใจต้องการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือ ต้องการขยายกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ่านโรงงานต้นแบบก่อนส่งผลิตในอุตสาหกรรม


โครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD Facilities Boost up) ประจำปี 2566

Track 1 : อุทยานวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ 80% หรือไม่เกิน 100,000 บาท ต่อโครงการ **ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุน (In-cash) อย่างน้อย 20% ***

Track 2 : อุทยานวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ 80% หรือไม่เกิน 300,000 บาท ต่อโครงการ **ผู้ประกอบการสนับสนุนเงินทุนอย่างน้อย 20% (แบ่งเป็น In-cash 10% และ In-kind 10%)**

สนใจ คลิกเลย
https://forms.gle/NBaxCr3QRQW3Kh9T6

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด
-------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คุณกานติมา โทร. 053-916498 

 

 

 

| writer Krit Sureeyakas |