กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบสมุนไพร

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบสมุนไพร กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Technology Transfer to Community) ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และทีมนักวิจัย มาเป็นผู้ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตเทียนนวดตัวจากน้ำมันหอมระเหย ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรท่าสุด ณ ห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ M3 - 310 ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     ทั้งนี้ น้ำมันหอมระเหยที่นำมาเป็นส่วนผสมได้มาจากสมุนไพรในชุมชนและเป็นปลูกแบบอินทรีย์ ทำให้สารสกัดที่ได้ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีอื่น ๆ และนำมาทำเทียนนวดตัว ซึ่งสามารถใช้ได้กับการนวดทั่วไปหรือในสปา เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการนวดบำบัด นอกจากจะช่วยผ่อนคลาย ทางด้านร่างกายและจิตใจ ยังช่วยในการบำรุงผิว ทำให้ผิวแข็งแรง ยืดหยุ่น ชุ่มชื้น ต้านการเกิดอนุมูลสระ และ คงความอ่อนเยาว์ให้กับผิวอีกด้วย

| writer Krit Sureeyakas |