ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมร่วมงานสัมมนาประจำปี Thai BISPA Day 2022

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี Thai BISPA Day 2022 ในหัวข้อ “ESG for Early-Stage” พร้อมทั้ง บริษัท ชุมชนศานติสุข จำกัด เป็นผู้ประกอบการในโครงการ ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้า ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) เป็นผู้จัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี และเป็นการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวงการบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด แนวปฏิบัติ และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในและต่างประเทศ

| writer Krit Sureeyakas |