กิจกรรมศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 โดยมีผู้ประกอบการแม่สายฟิชฟาร์ม ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปลานิลเนื้อสำหรับส่งออกและการเพาะพันธุ์ลูกปลานิล ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 

| writer Krit Sureeyakas |