กรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำพริกน้ำย้อยสูตรหมูกระจกที่มีมาตรฐานและความสม่ำเสมอ

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 15 กันยายน 2565 ส่วนจัดการทัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมโดย ผศ.ปริญญา วงษา ผศ.ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ อาจารย์ประจำสำนักอุตสาหกรรมเกษตร และคณะทำงาน ร่วมกับ พันตำรวจโท ธงชัย เนื่องพืช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น ร่วมเปิดห้องบรรจุผลิตภัณฑ์​ และจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำพริกน้ำย้อยสูตรหมูกระจกที่มีมาตรฐานและความสม่ำเสมอ ให้แก่​ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหาร หมู่ 10 บ้านโป่งศรี จังหวัดแพร่ ภายใต้การพัฒนากระบวนการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

| writer Krit Sureeyakas |