Strengthen laboratory service ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสารสกัดและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ประกอบการที่ต้องการทดสอบสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเชิญทางนี้ 
Strengthen laboratory service 
เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ส่วนลดพิเศษ ‼‼
สำหรับผู้ประกอบการในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และ 
ผู้ประกอบการภายใต้ส่วนจัดการทรัพย์ทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 053-917014 (สิรินาฎ)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 053-917552

 |   |  142 ครั้ง