สัมมนาเพิ่มโอกาสอุตสาหกรรมการแพทย์สู่คู่ค้าภาครัฐด้วย THAI SME-GP

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง

กำหนดจัดอบรมครั้งที่ 1
วันที่ 19-20 พ.ค. 65 ณ จ.ภูเก็ต

รูปแบบ ณ สถานที่จัดงาน และออนไลน์ระบบ ZOOM
อบรมและ Workshop เพื่อเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โดย สสว. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ลิงค์ลงทะเบียน
https://forms.gle/2Qnsyj2Lci5HDVGWA

สอบถามข้อมูล สถาบัน IAI
02-345-1242, 0893569542
medical.industry.iai@gmail.com, charatsrik@fti.or.th

| writer Salinthip Sree-on |