โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (เพิ่มเติม)

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (เพิ่มเติม) ใช้จิตอาสา พัฒนาชุมชน พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำกิจกรรมดีๆ

- สมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
- รับจำนวนจำกัด

สมัครได้ที่ https://forms.gle/zj9JqsqtZDYpJM698
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
053-916391 (พี่เมท สุปรียา)

| writer Krit Sureeyakas |