ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผนึกกำลังร่วมกับ JatujakMall แพลตฟอร์ม e-Commerce

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

MFii x JatujakMall 

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผนึกกำลังร่วมกับ JatujakMall แพลตฟอร์ม e-Commerce ที่เป็นเสมือนการยกตลาด "จตุจักร" มาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อกระจายสินค้าทั่วไทยและส่งออกไปทั่วโลก

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าในรูปแบบออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการชุมชน ผลักดันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กว่า 24 รายการ จากพืชสมุนไพรถิ่นของวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน จำนวน 11 ชุมชน

เลือกซื้อได้เเล้ววันนี้ที่ www.jatujakmall.com 


 

 

| writer Krit Sureeyakas |