ข่าวดี! เปิดรับสมัครผลงานวิจัยที่ต้องการต่อยอดเพื่อจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาต้นแบบจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาต้นแบบจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดรับสมัครผลงานวิจัยที่ต้องการต่อยอดเพื่อจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ 
โดยมีงบสนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาท/ผลงานวิจัย

รับสมัครผลงานวิจัย
✔️ตั้งแต่วันนี้ – 30 มกราคม 2565
✔️คัดเลือกผลงานวิจัยวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์  2565
✔️ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่https://shorturl.asia/C5ZmO

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร:  053-917014 (ศิริพร)  E-mail: Siriporn.mfii@mfu.ac.th

| writer Salinthip Sree-on |