เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs/วิสาหกิจชุมชน/นิติบุคคล เข้าร่วมสมัครเป็นเครือข่ายผู้ประกอบกลุ่มสุขภาพและความงาม

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs/วิสาหกิจชุมชน/นิติบุคคล เข้าร่วมสมัครเป็นเครือข่ายผู้ประกอบกลุ่มสุขภาพและความงาม (เครื่องสำอาง สมุนไพร อาหารเสริมฯ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื้อหากิจกรรม
✔️ ผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่ม SME
✔️ ผลักดันให้เกิดการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของ SMEs
✔️ ผลักดันให้ธุรกิจสุขภาพและความงามโดดเด่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
✔️ ผลักดันให้ SMEs เข้าถึงองค์ความรู้/งานวิจัย นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
✔️ ผลักดันให้ธุรกิจ SMEs เกิดความยั่งยืน มีศักยภาพในการแข่งขันด้วยการบ่มเพาะธุรกิจ
✔️ ผลักดันให้เข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนจากภาครัฐ และอื่นๆ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
✔️ บริการ fast track จาก MFii
✔️ การเข้าถึงโครงการต่าง ๆ ของ MFii ก่อนสมาชิกใหม่
✔️ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ฟรี ในช่องทางออนไลน์ของ MFii
✔️ บัตรสะสมแต้มสำหรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
✔️ ส่วนลดในการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ การขออนุญาตใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
✔️ ของที่ระลึกพิเศษสำหรับสมาชิก 50 ท่านแรก

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  https://bit.ly/3Em7ful

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางค์ไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร 0-5391-6393 (พรลภัส กิติศรี) Email:pornlaphat.mfii@mfu.ac.th 

| writer Salinthip Sree-on |