เชิญเข้าร่วมกิจกรรม BUSINESS CONSULTING

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กิจกรรม BUSINESS CONSULTING ตลาดนัด แห่งความรู้ พบกับ Guru หลากหลายด้าน 
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ที่กำลังพบเจอกับปัญหาด้านธุรกิจ และต้องการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบกันในงานนี้

รายละเอียดกิจกรรม
✔️ ภายใต้งาน MFU Innovation Day 2021
✔️ ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธ.ค. 64
✔️ ผ่านทาง online ในรูปแบบ Virtual Event
✔️ ปรึกษากับผู้มีความรู้ หลากหลายด้าน อาทิ ด้านเกษตรและอาหาร สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธาณสุข เครื่องสำอาง เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการและการตลาด
✔️ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
✔️ การปรับปรุงกระบวนการผลิต
✔️ การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน
✔️ แจ้งปัญหาและความต้องการรับคำปรึกษา มาได้แล้ววันนี้ที่ shorturl.at/wBDFS
✔️ ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 30 พ.ย. 2564
✔️ ประกาศรายชื่อผ่าน Facebook Page ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2564
✔️ ติดตามประกาศผลได้ทาง https://www.facebook.com/MFU-Innovation-Day-111073098063577
✔️ ผู้มีรายชื่อจะได้ร่วมกิจกรรมและรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญผ่าน VDO Conference ในวันที่ 23 ธ.ค. 64
✔️ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบการต้องมีประเด็นปัญหาและความต้องการที่ชัดเจน ตรงจุด และมีผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยร่วม Matching ให้คำปรึกษาได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 053-916497, 7011 (พิมพ์วา,สมสุดา)

| writer Salinthip Sree-on |