เปิดรับสมัครวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ปิดรับสมัครวันที่ 10 ธันวาคม 2564 นี้  

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

มาเริ่มต้นสร้างโอกาสพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีไปด้วยกัน

เปิดรับสมัครวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
1. ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและงานวิจัย
2. นำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ในการดำเนินธุรกิจจริง
3. พัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่
4. ลดความเสี่ยงในการตั้งธุรกิจของชุมชน

คุณสมบัตของผู้สมัคร​
1. วิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
2. มีใบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
3. มีความต้องการเริ่มต้นหรือต่อยอดธุรกิจจากเทคโนโลยีและงานวิจัย
4. สมาชิกของกลุ่มมีความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจ

สมัครมาได้ที่https://forms.gle/a6d2LphhheeuEdby7
ปิดรับสมัครวันที่ 10 ธันวาคม 2564 นี้  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 053-916393 (ปณิธิตา)

| writer Salinthip Sree-on |