เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood 2565

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 2565

รับทุนสนับสนุน มูลค่าสูงสุด 200,000 บาท สำหรับ
    1. พิสูจน์เทคโนโลยี
    2. พัฒนาต้นแบบ
    3. ทดลองผลิตเชิงพาณิชย์
    4. จัดทำแผนธุรกิจ
    5. ทดสอบตลาด

เปิดรับข้อเสนอโครงการใน 4 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่
    1. อาหารและเกษตร
    2. สุขภาพและการแพทย์
    3. ดิจิทัล
    4. การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติ
    1. นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือศิษย์เก่าไม่เกิน 5 ปี
    2. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood มาก่อน
    3. มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และมีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ
    1. แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์
    2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
    3. นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดสอบตลาด
    4. การพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจ
    5. รับการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายกิจการ จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ

สนใจสมัครได้ที่shorturl.at/blGO1
ปิดรับสมัคร 16 พฤศจิกายน 2564 

สอบถามเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
E-mail: khanittha.mfii@mfu.ac.th
โทร. 0 5391 6390 (ขนิษฐา) 

| writer Salinthip Sree-on |