กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การแปรรูปเงาะ" ให้แก่มูลนิธิวัฒนเสรี และกลุ่มเครือข่ายสตรีตำบลโป่งแพร่

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 กันยายน 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมกับคลินิคเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การแปรรูปเงาะ" ให้แก่มูลนิธิวัฒนเสรี และกลุ่มเครือข่ายสตรีตำบลโป่งแพร่ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร (S4) โดยมี ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ และผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เจลลี่เงาะ และผลิตภัณฑ์ Energy Gel จากเงาะ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานโดยทันที อาทิ นักกีฬา นักวิ่ง เป็นต้น โดยผลการอบรมผู้ประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปต่อยอดทำธุรกิจได้จริง

| writer Salinthip Sree-on |