กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยว ณ โบราณสถานเวียงลอ

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่​ 15 สิงหาคม​ 2564​ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยอาจารย์ ดร.พรพิมล ไชยสนิท​ และ อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ และคณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพ จากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา รอบประเมินภายนอก ณ โบราณสถานเวียงลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา

| writer Salinthip Sree-on |