กิจกรรมปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2563

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้อง MI306 อาคาร M-Square (I-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจากคุณนรินทร์ บุญธรรม ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยภายในกิจกรรมมีการแสดงบูธผลิตภัณฑ์/งานบริการ และ การนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา ที่ร่วมลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/งานบริการ ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่าน จำนวน 7 กลุ่มนักศึกษา 7 กลุ่มชุมชน ได้แก่
     1. ทีม Gen2Gen : ชุมชนท่องเที่ยวอาข่าบ้านแสนสุข
     2. ทีม หมูกรอบ : โฮมสเตย์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโป่งเทวี
     3. ทีม คิดออกแล้ว : วิสาหกิจชุมชนร้านปลาเผาเจริญเมือง
     4. ทีม 5U : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแม่บ้าน หมู่ 8 ป่าก่อดำ
     5. ทีม Better : วิสาหกิจชุมชนคริสตจักรดงสุวรรณผ้าปักมือ
     6. ทีม Rungrojsuwan et al : กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านปางห้า
     7. ทีม Luminous : กลุ่มผลิตภัณฑ์งานผ้า
โดยผลการแข่งขัน นักศึกษาทีม Rungrojsuwan et al ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานครฯ ต่อไป

| writer Salinthip Sree-on |