การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเชอร์รี่ดอยเพื่อกลุ่มสตรีบ้านแม่มอญ ต.ห้วยชมพูและกลุ่มเครือข่ายมูลนิธิวัฒนเสรี

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

อัลบั้มภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเชอร์รี่ดอย ให้กับกลุ่มสตรีบ้านแม่มอญ ต.ห้วยชมพู และกลุ่มเครือข่ายมูลนิธิวัฒนเสรี จัดโดยส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูป มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมในการทำแยมเชอร์รี่ดอยและน้ำเชอร์รี่เข้มข้น และได้รับเกียรติจาก คุณวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิวัฒนเสรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Food Maker Space อาคาร I-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

| writer Salinthip Sree-on |