กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ วางแผน Online Strategy ด้วยเส้นทาง Customer Experience

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 64 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงานในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ วางแผน Online Strategy สร้างลูกค้าประจำด้วยเส้นทาง Customer Experience ณ โรงแรมแสน โฮเทล จ.เชียงราย โดยได้แนะนำบริการ กิจกรรม อบรม และโครงการต่างๆ ภายใต้หน่วยงาน เพื่อโปรโมทช่องทางการให้บริการ และร่วมสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการในพื้นที่

| writer Salinthip Sree-on |