กิจกรรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ"

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จัดกิจกรรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับองค์ความรู้ในการเขียนรายละเอียดโครงการ และวัตถุประสงค์โครงการให้น่าสนใจ เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ วิทยากรโดย คุณธนกฤษ ทาโน ประธานกรรมการบริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด มาถ่ายทอดองค์ความรู้และแชร์เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนให้แก่ผู้เข้ารบอบรม

| writer Salinthip Sree-on |