กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์ หัวข้อ "เขียนคอนเทนต์อย่างไรให้ยอดขายสุดปัง”

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์ หัวข้อ "เขียนคอนเทนต์อย่างไรให้ยอดขายสุดปัง” ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom Conference วิทยากรโดย คุณธิติพล เทียมจันทร์ (คุณแชมป์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ มาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการเขียนคอนเทนต์เพิ่มยอดขายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

| writer Salinthip Sree-on |