กิจกรรม Startup Talk ในหัวข้อ "Growth Up ต่อยอดโอกาส สร้างคุณค่า จากงานวิจัย เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ"

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรม Startup Talk หัวข้อ "Growth Up ต่อยอดโอกาส สร้างคุณค่า จากงานวิจัย เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom Conference วิทยากรโดย คุณอรรถพล ตลึงจิตร เจ้าของธุรกิจ Growth Up ธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมและงานวิจัย สู่ธุรกิจใหม่ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ชมในกิจกรรมดังกล่าว

| writer Salinthip Sree-on |