การถ่ายทำรายการ "ชีวิตนอกกรุง Localist" ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานเครือข่ายพลเมือง เข้าถ่ายทำรายการ "ชีวิตนอกกรุง Localist" ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจะนำไปถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยได้เก็บภาพบรรยากาศสาธิตการทำแกงเห็ดผงและสัมภาษณ์การให้บริการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ในกิจกรรมสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startup) ปี 64 แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งดำเนินงานโดยส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 1.ผศ. ดร.ณัฏยา คนซื่อ อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2.ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าหน่วยงาน 3.ทีมเจ้าหน้าที่ MFii ผู้ดำเนินงานโครงการฯ โดยทีมงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งตลอดการถ่ายทำรายการ ทุกคนได้สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตัวตามมาตรการ D-M-H-T เว้นระยะห่างทางสังคม กันอย่างเคร่งครัด

| writer Salinthip Sree-on |