มฟล. ปูพรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลอด 7 วันเต็ม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

มฟล. ปูพรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลอด 7 วันเต็ม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย มฟล. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวภายในอาคารเรียน สำนักงาน ที่พักอาคาร และพื้นที่สาธารณะภายในมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี มฟล. เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีแผนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดครั้งใหญ่ระหว่างวันที่ 13 – 19 เมษายน 2564 ครอบคลุมอาคารทั้งหมดของมหาวิทยาลัยทุกโซน กลุ่มอาคารเรียน อาคารสำนักงาน กลุ่มที่พักอาศัยของนักศึกษาและบุคลากร โรงพยาบาลทั้งสองแห่งของมหาวิทยาลัย อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ นอกจากนี้พื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนใช้บริการจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงเช่นกัน โดยมาตรการรักษาความสะอาดที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาโดยตลอดมีความรัดกุมเป็นอย่างมากเพราะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดทุกวัน

| writer Salinthip Sree-on |