การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ : New Gen Technopreneur

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่ผ่านมา ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม นำโดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ : New Gen Technopreneur เพื่อเตรียมความพร้อมและรับนโยบายแนวทางการดำเนินโครงการ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

| writer Salinthip Sree-on |