งานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 เมษายน 2564 เมืองนวัตกรรมส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการด้านอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับให้บริการแก่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และนักวิจัย

| writer Salinthip Sree-on |