ออกบูธประชาสัมพันธ์งานWorkd Tea and Coffee Expo ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการต่างๆของหน่วยงาน อาทิ บริการด้าน Food Innopolis สำหรับผู้ประกอบการ ชา กาแฟ และอาหารอื่นๆ บริการบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรม บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และบริการพื้นที่สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม เป็นต้น ในกิจกรรมอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน Workd Tea and Coffee Expo ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย

| writer Salinthip Sree-on |