มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย MFii นำผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง Number 333 จากผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Agri-Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต