MFii และคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสันต้นกอก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด และบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย