มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย ในการเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ