การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (The Final Walk) โครงการประกวดแผนธุรกิจ MFU Biz Contest 2018 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง