การแข่งขันรอบคัดเลือก (Blind Audition) โครงการประกวดแผนธุรกิจ MFU Biz Contest 2018 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง