ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ ภายใต้สักนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม จัดกิจกรรม "เถ้าแก่น้อยบนดอยแง่ม" ครั้งที่ 1