เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 24 มกราคม 2561 นี้