โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น" ขยายเวลาในการับรสมัครนักศึกษา สามารุถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 8 มกราคม 2561 นี้