MFii เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและมหาวิทยาลัยประชาชน ระหว่างธนาคารออมสิน กับ สถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร