MFii เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ในรูปแบบเดี่ยวหรือทีม (6-7 คน) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 20 ธันวาคม 2560 นี้