MFii เปิดรับสมัคร !! ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ฟังทางนี้จ้าาา!!

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัคร!! ผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบของนักศึกษา ,ศิษย์เก่า , บุคลากร , นักวิจัย และผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัครจำนวน 4 โครงการ ดังต่อไปนี้  โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม : TBI 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ : IRTC , โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา : UBI
และโครงการ Talent Mobility

หากท่านสนใจสามารถสมัครและส่งเอกสารต่างๆได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 10 ธ.ค. 2560 นี้!! เอกสารในการสมัครมีดังต่อไปนี้
ใบสมัครเข้ารับบริการ MFii จำนวน 1 ฉบับ , แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 ฉบับ และจัดทำไฟล์นำเสนอธุรกิจ จำนวน 1 ไฟล์ 
(สามารถติดต่อขอรับไฟล์เอกสารได้จ้า!!)

หากมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่ 
นางสาวสลิลทิพย์ ศรีอ่อน E-mail : Staff2.mfii@mfu.ac.th Tel : 053-917011 
Website : http://mfii.mfu.ac.th/  Line : https://line.me/R/ti/p/%40kzc8150s
แล้วพบกันนะจ๊ะ!!!!