MFii นำนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน R2M 2018 ระดับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 3 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน R2M 2018 ระดับภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขัน R2M 2018 ระดับประเทศต่อไป