ประกาศรายชื่อและกำหนดการ สำหรับน้องๆนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม