ประกาศรายชื่อและกำหนดการ สำหรับน้องๆนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่" วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นี้!!

       

                                                

 

ประกาศรายชื่อและกำหนดการ

สำหรับน้องๆนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่" 
ขณะนี้ปิดการรับสมัครแล้วนะคะ สามารถเช็ครายชื่อตนเอง และกำหนดการตามที่แนบมาได้เลยค่ะ 
แล้วพบกัน วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. - 16.00 น. อย่ามาเลทกันนะเดี๋ยวจะได้กลับไปไม่ครบกัน
ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร Educational park (M square) ชั้น 5 นะคะ 

แล้วพบกันคะ