MFii รับสมัครนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสำนักวิชา ที่สนใจเข้าร่วมเสนอแนวคิดต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อแข่งขันรับเงินรางวัลสนับสนุนต้นแบบผลิตภัณฑ์ กว่า 50,000 บาท!!!