โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้ปรกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

 


ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าคัดเลือกเพื่่อเข้าร่วมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับงบประมาณในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งความรู้
ความช่วยเหลือจากนักวิจัยและสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายจากมหาวิทยาลัย  สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
จะเปิดคัดเลือกผู้ประกอบการรอบแรก ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นี้ สามารถสมัครเข้ามาก่อนได้เลยนะครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ E-mail : staff2.mfii@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053-917011 เบอร์โทรสาร : 053-917004