MFii เข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2017 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

 

                

                

                

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) ได้เข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2017
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สำหรับการให้บริการโครงการ Talent Mobility แก่ผู้ประกอบการในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป