MFii และ MFUNSP นำอาจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ และทีมงานที่ปรึกษาโครงการ IRTC เข้าติดตั้งเครื่องหยอดไอศกรีมให้แก่ บริษัท เชียงรายโฮมเมดไอศกรีม จำกัด