MFii และ MFUNSP นำอาจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ และทีมงานที่ปรึกษาโครงการ IRTC เข้าติดตั้งเครื่องหยอดไอศกรีมให้แก่ บริษัท เชียงรายโฮมเมดไอศกรีม จำกัด

    

    

    

วันที่ 18 กันยายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) พร้อมด้วยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นำอาจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และทีมงาน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ IRTC ให้แก่ บริษัท เชียงรายโฮมเมดไอศกรีม จำกัด
เข้าติดตั้งเครื่องหยอดไอศกรีมหลังจากที่อาจารย์และทีมงาน ได้คิดค้นและปรับปรุงเครื่องหยอดไอศกรีมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ MFii และ
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอขอบพระคุณอาจารย์ และทีมงาน เป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับอาจารย์และทีมงานในโครงการอื่นๆต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ