ประกาศรับสมัครน้องๆนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม

                 

ประกาศนะคะ!! สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าร่วม "ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ" สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2560 คะ
สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) อาคาร I-Park ห้อง MI-210 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หรือติดต่อขอรับที่เจ้าหน้าที่ ได้ทาง Email:staff1.mfii@mfu.ac.th เบอร์โทรติดต่อ :053-917015 คะ
** สำหรับน้องๆนักศึกษาที่ได้สมัครเข้าชมรมดังกล่าวแล้ว น้องสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ **
FB Fan page: https://www.facebook.com/groups/1083672355100170  
FB Group: https://www.facebook.com/sec.mfu.7
น้องๆท่านไหนที่สมัครเข้าชมรมแล้ว ทาง MFiiได้จัด "ปฐมนิเทศชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ" ขึ้นวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ห้อง MI 308 อาคาร
I-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป นอกจากนี้การเข้าร่วมชมรมนี้มีคะแนนชั่วโมงของกิจกรรมให้น้องๆด้วยนะคะ