ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ

                                                 

                                    

ในวันที่ 13 กันยายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) ร่วมกับ คลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เป็นผู้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อเรื่อง "การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น" เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องชงโค ME 324 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งรับสมัครเพียง 35 ท่านเท่านั้น
ท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 กันยายน 2560 นี้ และส่งแบบตอบรับการเพื่อยืนยันเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้มาที่ Email:kitti.sut@mfu.ac.th
หากมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ คุณ กิตติ สุทธิจิระพันธ์   เบอร์ 053-917011 ค่ะ