MFii เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (โครงการ Talent Mobility และโครงการ TLO)

              

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (โครงการ Talent Mobility และโครงการ TLO)
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
ปิดรับสมัครวันที่ 25 สิงหาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : jetsadawat.vis@mfu.ac.th
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://goo.gl/8A5xtm