ขอเชิญน้องนักศึกษาสมัครเข้าร่วม โครงการ Research To Market 2017 หรือ R2M 2017

 

 

ขอเชิญน้องนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ Research To Market 2017 หรือ R2M 2017 จัดขึ้นเพื่อให้น้องนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง
เช่น ด้านการใช้ความคิด การทำงานร่วมกัน รวมถึงเทคนิคการนำเสนอที่ทันสมัย และชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เพียงแค่น้องๆเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ 
สมัครออนไลน์ได้ที่ QR code ที่อยู่ด้านล่างหรือตามลิ้งนี้ต่อไปนี้ https://goo.gl/forms/5nW4oh2zzVc7ZLCQ2 
หรือสามารถมาสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) อาคาร I-Park โทรศัพท์ 053-917015